KOPIE PASKOVSKÝCH ERBŮ

Můžete si vybrat z galerie Zámek Paskov erb, jehož kopii Vám v dohodnuté lhůtě vytvoříme. Erb může být patinován, bude opatřen hydrofobizací a pro vnější instalaci vybaven nerezovou armaturou. Cena indiviuálně dohodou.


Forma erbu Jana z Pernštejna