Návhy obecních znaků a vlajek.

Heraldicky vám zpracuji návrh znaku a vlajky vaší obce, města či kraje. Ve spolupráci s grafikem Petrem Fuchsem vám vytvořím plně graficky vyladěnou a digalizovanou podobu tohoto znaku. I soukromá heraldika je možná (osobní erby).

       

Součástí návrhu je uložení všech potřebných formátů na CD, případně vytvoření celého grafického manuálu použití tohoto znaku, např. na merkantilních a propagačních tiskovinách. Jsme autory již téměř 40 znaků pro různé obce i soukromé osoby a organizace.

Zůčastnili jsme se i výběrového řízení na návrh znaku Jihomoravského kraje. Návrh byl jednomyslně schválen heraldickou komisí jako nejlepší, ale vinou "zákulisních praktik" tehdejšího moravského hejtmanství byl nakonec přijat návrh zcela jiný a podle našeho názoru graficky zcela diletantský. Čtěte o tom článek ve sborníku Jižní Morava 2002: Znak Jihomoravského kraje, s. 163 - 180.

Připravím vám veškerou potřebnou dokumentaci pro bezproblémové schválení vašeho znaku nebo vlajky parlamentem ČR.