Vyzdobte si radnici, obecní úřad nebo školu
originální kamennou plastikou znaku vaší obce!

   

Před realizací Vám vytvořím kresebný návrh nebo ve spolupráci s fotografem
a grafikem digitální vizualizaci na PC.

Znak se nejdříve vymodeluje z hlíny pro odlití formy, která se vydusá umělým kamenem zvoleného barevného odstínu. Tento materiál se vyznačuje vysokou pevností a kvalitou.

   

Kamenná plastika se může kolorovat a v závěru se napouští hydrofobní látkou odpuzující vodu.

Instalaci provádí autorizovaná stavební firma nebo objednatel sám na vlastní náklady.

  

Každá plastika je jedinečným originálem, vytvořeným pro konkrétního zákazníka!

Záruka na kamenné výrobky je patnáct roků, ale trvanlivost umělého kamene je zaručena dlouhodobě (sto a více let). Kolorované části jsou zaručeny sedmi lety, po deseti letech se obnovují.